Tervetuloa Otanmäen koulun vanhempainyhdistyksen sivuille!

 

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Otanmäen koulun vanhempainyhdistys ry. Yhdistys toimii Otanmäen koulun yhteydessä. Kotipaikka on Kajaani.

 

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on

  • edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä kasvatuskumppanuutta, vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa.
  • tukea koteja ja koulua terveellisen ja turvallisen oppimis- ja kasvuympäristönluomiseksi lapsille, sekä edistää lasten hyvinvointia.
  • tuoda esille vanhempien näkemyksiä koulua, opetusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä.
  • toimia oppilaiden vanhemmille yhteistyön ja vertaistuen foorumina.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • perehtyy koulun toimintaan ja opetuksen järjestämiseen.
  • järjestää neuvottelu-, keskustelu- ja muita vastaavia tilaisuuksia ja tapahtumia sekä vanhempainiltoja yhteistyössä koulun kanssa.
  • tiedottaa vanhempainyhdistyksen toiminnasta ja tukee vanhempien ja koulun välistä viestintää.
  • pitää yhteyttä koulun toimijoihin sekä toimii yhteistyössä lasten ja nuorten hyväksi toimivien tahojen kanssa.
  • voi tukea toiminnallisesti ja taloudellisesti koulua, oppilaskunta-, oppilaiden kerho- ja harrastustoimintaa.
  • tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä paikallisiin viranomaisiin ja luottamushenkilöihin vaikuttaakseen päätöksentekoon.

 

 

Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä Otanmäen koulun oppilaiden
vanhemmat, muut huoltajat, kouluhenkilöstö sekä muut jäsenyyttä hakevat henkilöt.
Yhdistykseen voidaan ottaa myös kannatusjäseniä, joita voivat olla henkilöt, yhteisöt ja yritykset. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen vuosikokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa.

 

Jäsenmaksu

Vanhempainyhdistys saa tulonsa jäsenmaksuista, myyjäistuotoista ja satunnaisista avustuksista. Tuotot käytetään kokonaisuudessaan lastemme hyväksi. Toimintaa voi tukea liittymällä kannatusjäseneksi.